China: Hỏa ký du hành đến Quốc gia tỉ dân

Kỳ 1: Mê trận giấy tờ và lịch trình chuẩn bị.

Kỳ 2: Hành trình lang bạc đến Thiên Môn Sơn.

Kỳ 3: Phiêu lưu tại rừng Quốc gia Trương Gia Giới.

Kỳ 4: Mộng mơ ở Phượng Hoàng Cổ trấn

Kỳ 5: Khám phá Miêu tộc

Kỳ 6: Tạm Biệt Phượng Hoàng Cổ trấn